امروز دوشنبه 7 خرداد 1403
English
چهارمین رویداد پانزدهمین جشنواره ملی خليج‌فارس / نشست نقش کنشگران اجتماعی در پاسداشت نام خلیج فارس
هم‌زمان با برگزاری نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های جهاددانشگاهی چهارمین رویداد پانزدهمین جشنواره ملی خلیج‌فارس در قالب نشست تخصصی با موضوع "نقش کنشگران اجتماعی در پاسداشت نام خلیج فارس" و با حضور روزبه پارساپور، مدیرعامل مرکز مطالعات خلیج فارستوسط مرکز گردشگری علمی – فرهنگی دانشجویان ایران برگزار شد.

 

5
4
3
2
1