امروز جمعه 22 فروردین 1399
English
محور های همایش

buy prednisolone 5mg tablets uk

buy prednisolone

abortuspil online bestellen

koop abortuspil click abortuspil online

buy amoxicillin canada

buy amoxicillin online read here buy amoxicillin without prescription

buy antidepressants mastercard

buy antidepressants mastercard redirect buy amitriptyline

order abortion pill online usa

abortion pill online usa

usa buy abortion pill

abortion pill kit click here name of abortion pill in u

 

محورهاي اصلي همايش

  • گردشگری در تعاملات بين المللی حوزه خليج فارس
  • گردشگری در منطقه خليج فارس؛ فرصت ها و چالش ها
  • توسعه پایدار گردشگری خلیج فارس و سواحل آن
  • ایده های نو به منظور شناساندن جاذبه های گردشگری خلیج فارس
  • راهبردها و فرصت هاي سرمايه گذاري گردشگری در منطقه خلیج فارستوانمندی های منطقه خلیج فارس در حوزه گردشگری فرهنگی، اکوتوریسم و سلامت