امروز پنج شنبه 16 مرداد 1399
English
سه شنبه 24 تیر 1399
برگزاری دومین پانل تخصصی چهاردهمین همایش ملی علمی- فرهنگی خلیج فارس
مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران دومین پانل تخصصی چهاردهمین همایش ملی خلیج فارس را در قالب مجموعه گفتگوهای مجازی با موضوع گردشگری و میراث فرهنگی در منطقه خلیج فارس برگزار می‌کند.
دوشنبه 2 تیر 1399
برگزاری پانل‌های تخصصی چهاردهمین همایش ملی علمی- فرهنگی خلیج فارس
مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران پانلهای تخصصی چهاردهمین همایش ملی خلیج فارس را در قالب مجموعه گفتگوهای مجازی برگزار می‌کند.
چهار شنبه 10 اردیبهشت 1399
فراخوان مقاله چهاردهمین همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج فارس
فراخوان مقاله چهاردهمین همایش ملی علمی-فرهنگی دانشجویان ایران ازسوی مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران اعلام شد.
سه شنبه 9 اردیبهشت 1399
برگزاری چهاردهمین همایش ملی خلیج فارس به تعویق افتاد
دبیر چهاردهمین همایش ملی علمی فرهنگی خلیج فارس از به تعویق افتادن زمان برگزاری چهاردهمین دوره این همایش در سال 1399 خبر داد.
چهار شنبه 19 تیر 1398

medical abortion

medical abortion click here usa buy abortion pill

where to buy low dose naltrexone

buy naltrexone online india
فراخوان پذیرش مقاله برای پانزدهمین شماره فصلنامه مطالعات فرهنگی – سیاسی خلیج فارس
فراخوان پذیرش مقاله برای پانزدهمین شماره فصلنامه مطالعات فرهنگی – سیاسی خلیج فارس اعلام شد.
یکشنبه 22 اردیبهشت 1398
صادق رحمانی وصی فرهنگی دکتر اقتداری و مدیر رادیو فرهنگ:
تعیین جایزه دوسالانه دکتر احمد اقتداری در حوزه خلیج فارس
12345678910...