امروز جمعه 25 خرداد 1403
English
دوشنبه 12 اردیبهشت 1401
هویت تاریخی خلیج فارس درخطر است /بررسی تخریب شواهد تاریخی در سواحل در پانزدهمین جشنواره ملی خلیج فارس
در نشست تخصصی با موضوع «میراث تاریخی خلیج فارس؛ شناخت و حفاظت آن» که همزمان با دهم اردیبهشت، روز ملی خلیج فارس از سوی مرکز گردشگری علمی-فرهنگی سازمان دانشجویان ایران برگزار شد آثار تغییر اقلیم و تاثیرات آن بر شواهد تاریخی خلیج فارس بررسی شد.
یکشنبه 11 اردیبهشت 1401
رویداد هفتم از مجموعه‌رویدادهای مربوط به پانزدهمین همایش ملی علمی - فرهنگی خلیج فارس برگزاری نشست میراث تاریخی خلیج فارس؛ شناخت و حفاظت آن
هم‌زمان با 10 اردیبهشت، روز ملی خلیج فارس، رویداد هفتم از مجموعه‌رویدادهای مربوط به پانزدهمین همایش ملی علمی - فرهنگی خلیج فارس با عنوان «میراث تاریخی خلیج فارس؛ شناخت و حفاظت آن» به‌صورتِ حضوری و مجازی برگزار شد.
شنبه 10 اردیبهشت 1401
رویداد هفتم از مجموعه‌رویدادهای مربوط به پانزدهمین همایش ملی علمی - فرهنگی خلیج فارس / برگزاری نشست میراث تاریخی خلیج فارس؛ شناخت و حفاظت آن
رویداد هفتم از مجموعه‌رویدادهای مربوط به پانزدهمین همایش ملی علمی - فرهنگی خلیج فارس با عنوان «میراث تاریخی خلیج فارس؛ شناخت و حفاظت آن» به‌صورتِ حضوری و مجازی برگزار خواهد شد.
چهار شنبه 31 فروردین 1401
ششمین رویداد پانزدهمین جشنواره ملی خليج‌فارس/ نشست تنوع فرهنگی در میان اقوام خلیج فارس
رویداد ششم از مجموعه‌رویدادهای مربوط به پانزدهمین همایش ملی علمی – فرهنگی خلیج فارس برگزار شد.
سه شنبه 17 اسفند 1400
پنجمین رویداد پانزدهمین جشنواره ملی خليج‌فارس / بازدید از صنایع دریایی خلیج فارس
پنجمین رویداد پانزدهمین جشنواره ملی خلیج‌فارس در قالب بازدید از صنایع دریایی خلیج فارس برگزار می‌شود.
شنبه 30 بهمن 1400
تمدید مهلت ارسال مقالات به همایش ملی علمی – فرهنگی خليج‌فارس
مهلت ارسال مقالات به همایش ملی علمی – فرهنگی خليج‌فارس تا 25 اسفند 1400 تمدید شد.
چهار شنبه 8 دی 1400
در چهارمین رویداد پانزدهمین جشنواره ملی خلیج فارس مطرح شد: در جام جهانی 2020 قطر باید تهدید را به فرصت تبدیل کنیم
چهارمین رویداد پانزدهمین جشنواره ملی خلیج‌فارس در قالب نشست تخصصی "نقش کنشگران اجتماعی در پاسداشت نام خلیج فارس" در نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی برگزار و در آن آسیب‌ها و فرصت‌هایی که در میزبانی قطر از جام جهانی فوتبال در حاشیه خلیج‌فارس برای ایران خواهد داشت، بررسی شد.
12345678910...