امروز جمعه 2 آبان 1399
English
شنبه 29 شهریور 1399
اعتراض رسمی ایران به تغییر نام "خلیج فارس" توسط AFC
در پی تغییر نام "خلیج فارس" در اظهارات حمید مطهری در توییتر AFC، فدراسیون فوتبال با ارسال نامه‌ای به دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا خواستار اصلاح این موضوع شد.
دوشنبه 3 شهریور 1399
گفتگو با دکتر شهرود امیرانتخابی با موضوع «مدیریت گردشگری جزایر و سواحل خلیج فارس»
مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران پانلهای تخصصی چهاردهمین همایش ملی خلیج فارس را در قالب مجموعه گفتگوهای مجازی برگزار می‌کند.
چهار شنبه 22 مرداد 1399
گفتگو با دکتر غلام حیدر ابراهیم بای سلامی با موضوع "توانمندی های گردشگری جزایر و سواحل خلیج فارس"
مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران پانلهای تخصصی چهاردهمین همایش ملی خلیج فارس را در قالب مجموعه گفتگوهای مجازی برگزار می‌کند.
چهار شنبه 22 مرداد 1399
گفتگو با دکتر محمد پناهی با موضوع "گردشگری سلامت در خلیج فارس"
مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران پانلهای تخصصی چهاردهمین همایش ملی خلیج فارس را در قالب مجموعه گفتگوهای مجازی برگزار می‌کند.
چهار شنبه 22 مرداد 1399
گفتگوی دکتر علی اشرف نظری با موضوع خلیج فارس و هویت ملی
مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران پانلهای تخصصی چهاردهمین همایش ملی خلیج فارس را در قالب مجموعه گفتگوهای مجازی برگزار می‌کند.
چهار شنبه 22 مرداد 1399
گفتگوی دکتر ابراهیم حاجیانی با موضوع خلیج فارس و هویت ایرانی
مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران پانلهای تخصصی چهاردهمین همایش ملی خلیج فارس را در قالب مجموعه گفتگوهای مجازی برگزار می‌کند.
سه شنبه 24 تیر 1399
برگزاری دومین پانل تخصصی چهاردهمین همایش ملی علمی- فرهنگی خلیج فارس
مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران دومین پانل تخصصی چهاردهمین همایش ملی خلیج فارس را در قالب مجموعه گفتگوهای مجازی با موضوع گردشگری و میراث فرهنگی در منطقه خلیج فارس برگزار می‌کند.
12345678910...