امروز دوشنبه 2 بهمن 1396
تقویم همایش

 

• مهلت ثبت نام و ارسال مقالات: 30 بهمن 1396 (اصل و چکیده مقالات یکجا ارسال گردد)  

• اعلام نتایج داوری اصل مقالات: 20 اسفند 1396

• زمان برگزاری همایش:  10 و 11 اردیبهشت ماه 1397