امروز شنبه 4 اسفند 1397
English
تقویم همایش

 

مهلت ثبت نام و ارسال مقالات تمدید شد: 17 فروردین 1397(اصل و چکیده مقالات یکجا ارسال گردد)  

• اعلام نتایج داوری اصل مقالات: 30 فروردین 1397

• زمان برگزاری همایش:  10 و 11 اردیبهشت ماه 1397