امروز شنبه 4 اسفند 1397
English
حامیان همایش

·        معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی


·        کمیسیون ملی یونسکو

·        استانداری بوشهر

·        دانشگاه خلیج فارس بوشهر

·        جهاد دانشگاهی استان بوشهر

·        سازمان توسعه تجارت ایران

·        موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی میراث فرهنگی

·        سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

·        وزارت امور خارجه

·        وزارت ورزش و جوانان

·        انجمن علمی گردشگری ایران

·        پژوهشکده گردشگری

·        دانشگاه علم و فرهنگ

·        پایگاه اطلاعات علمی جهاددانشگاهی(SID)

·        سیویلیکا