امروز جمعه 25 خرداد 1403
English
خلیج فارس و هویت ایرانی

نخستین پانل با موضوع "خلیج فارس و هویت ملی" با حضور شخصیت‌های علمی کشور ازجمله دکتر ابراهیم حاجیانی؛ دانشیار دانشگاه و معاون فرهنگی و برنامه‌ریزی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در خرداد 1399 برگزار شده است که کتابچه این گفتگو جهت بهره برداری علاقمندان به این تألیف شده است.

دکتر ابراهیم حاجیانی جامعه‌شناس، محقق و کارشناس مطالعات فرهنگی و معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری دیدگاه‌های خود را دربارۀ خلیج فارس و هویت ایرانی طی گفتگویی با دبیرخانه چهاردهمین همایش ملی علمی – فرهنگی خلیج فارس مطرح می‌کند.

ایشان سابقه ریاست مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران‌، مدیریت گروه پژوهش‌های فرهنگی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام را در کارنامه دارد و دارای تالیفاتی از جمله کتاب‌های جامعه‌شناسی هویتی ایرانی، هویت اجتماعی، بررسی مسائل فرهنگی و... است.

جهت دریافت فایل pdf کتابچه کلیک نمایید.